Winkelmand

RICH PLANET, RICH TASTE

Bij Artevino is ‘less is more’ echt onze core.

Ons leven is immers te kort om slechte wijn te drinken. Ook het leven van onze planeet wordt almaar korter als we kwantiteit op kwaliteit laten primeren. In heel ons traject van wijnwerkzaamheden ‘op het land’ tot omgang met de klant is een duurzame en zorgzame werkwijze de groene draad. Het is onze oprechte overtuiging dat alles en iedereen beter wordt van die duurzame dynamiek. Het spreekt voor zich dat we op het vlak van smaak echter geen water bij de wijn doen. Dat is ook niet nodig: de ervaring leert ons dat wat ‘goed’ is gemaakt, ook écht beter smaakt.

Op deze bladzijde willen we je inwijden in de manier waarop Artevino maatschappelijk verantwoord ondernemen in zijn werkwijze probeert te integreren. Essentieel daarbij is dat ondernemen ook over geven gaat. We zoomen daarbij in op hoe onze partners omgaan met mensen en de planeet. En we vertellen hoe we zelf een structurele steen willen bijdragen door ‘groen’ te laten rijmen op doen. We geven je graag een inkijk in de huidige stand van zaken én blikken vooruit naar de toekomstbestendige transitie waarmee we binnen afzienbare tijd én op lange termijn het verschil willen maken.

De start: ondernemen met een hart

Je kan van de wereld geen mooie plek maken, als je nalaat voor je eigen deur te keren.

Bij Artevino kijken we dan ook niet toe vanaf de zijlijn, maar proberen we dingen aan te pakken. Niet om aan windows dressing te doen, wel uit oprechte en onvoorwaardelijke overtuiging. Van bij de start in 2002 drukt ons duurzame dna zijn stempel op ons doen én laten. Twintig jaar geleden richtte onze queeste zich in de eerste plaats op de ‘menselijke’ component van het verhaal. Weg van de platgetreden paden gingen we op zoek naar boutique wineries. Naar familiale bedrijven, naar wijnen met een verhaal én naar menselijk kapitaal. Ook in 2023 staat die laatste component centraal, maar in de loop der jaren voegden we nieuwe hoofdstukken toe aan ons duurzame verhaal. Respect voor de planeet en al wie of wat daar leeft, kregen een steeds prominentere plaats in een ‘futureproof’ filosofie. Dit jaar willen we een van de eerste CO2-neutrale wijnimporteurs van België worden. Dat certificaat zou geenszins een eindpunt zijn, geen waarde-loos stuk papier. Integendeel, we hopen die eventuele erkenning als betrouwbare basis te gebruiken om onze waarden-volle werkwijze een boosterprik te geven.

Artevino’s duurzame dynamiek: een beknopte historiek

Geen olie op het vuur: ‘energieke’ keuzes met respect voor de natuur

In 2022 domineerden brandstofprijzen de media én ons dagelijkse leven. Door als ‘early adopters’ duurzame en innovatieve energie te verkiezen, werden we niet geconfronteerd met de neiging om de moed en de ‘energie’ te verliezen. Exemplarisch is de eindafrekening voor elektriciteit en gas van 2022: zelfs na een jaar van exuberante prijsstijgingen en huiveringwekkende facturen kregen wij maar liefst 3000 euro terug. Het bewijs dat verantwoorde keuzes ook letterlijk ‘lonen’.